Akadálymentes változat

Helyi iparűzési adó
 

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJATisztelt Vállalkozások, Vállalkozók, Őstermelők!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az állandó jellegű helyi iparűzési adó 2019. első félévi előleg megfizetésének határideje 2019. március 19, a második félévi adóelőleg megfizetésének határideje 2019. szeptember 17 -e.   

Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 01 -től a helyi iparűzési adó mértékét 2% -ban határozta meg, a 2011. évi iparűzési adó mértéke 1,7 % volt.

Önadózás útján az alábbi vállalkozók kötelesek bevallást benyújtani: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben  meghatározott egyéni vállalkozó,

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

- a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

- egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.


Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:


a) a Htv 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000 Ft,

b) a Htv 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek végzése után naptári naponként 1.000 Ft.


Mentes a helyi iparűzési adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl:


a) a vállalkozó, akinek az adóalapja egész évi működés esetén

b) idény jellegű vállalkozó, akinek az adóalapja az idényben

c) a tevékenységét adóévben kezdő /újrakezdő/, illetve évközben megszüntető vállalkozó, ha az adó alapjának egész évre számított összege nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.


A korábbi éveknek megfelelően a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni.


A bevallási nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal 15. számú irodájában, továbbá letölthető a http://www.ocsod.hu/ honlapról.


Az iparűzési adót befizető lapon, illetve Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata 69800061-15601267 számú Iparűzési adó beszedési számlára történő befizetéssel teljesíthetik.  
Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel