Akadálymentes változat

Pályázati archívum

PEUGEOT BOXER - gépjármű értékesítésére


Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet - gépjármű értékesítésére


Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 80/2011. /X. 27./ számú testületi határozatával a tulajdonában lévő csatornák kezelői jogának átadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:


P Á L Y Á Z A T

 

 

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

 

öcsödi     0103 hrsz-ú         9567 m2 területű csatorna

öcsödi  0252/4 hrsz-ú  1 ha 9629 m2 területű csatorna

öcsödi  0257/2 hrsz-ú  2 ha 8274 m2 területű csatorna

 

kezelői jogának 15 évre szóló átadására.

 

A Délkőrösi Vízgazdálkodási Társulat közérdekű használati joga terheli a  0252/4 és a 0257/2 hrsz-ú csatornákat.

 

A kezelői jog átadásának feltételei:

 

Pályázó vállalja, hogy a

 

a) kezelésbe adásra kerülő csatornák teljes felújítását elvégzi a 6.130.01.01. jogcímkódú, az „Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás” pályázat keretében, az abban meghatározott feltételekkel, amely munkanem tekintetében víztelenítésből, irtás, föld- és sziklamunkából áll, a felújítás elvégzésének határideje 2012. december 31., nettó bekerülési költsége 61 millió 607 ezer forint.

 

b) kezelői jog ellenértékeként minden év október 31-ig évi legalább 100 ezer forint díjat fizet Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat részére.

 

c) A rábízott vagyont megőrzi, a rendes gazdálkodás szabályai szerint a jó gazda gondosságával kezeli és hasznosítja.

 

d) A kezelésben lévő vagyontárgyakat fenntartja, karbantartja, üzemeltetésével és védelmével kapcsolatos feladatokat ellátja.

 

e) A c) és d) pontban foglaltak költségeit viseli.

 

Nyertes pályázó jogosult:

 

a)           a kezelésben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre,

b)           a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására, vagy használatba adására,

c)            a kezelésben lévő – 50 ezer Ft-ot meg nem haladó értékű - ingóvagyon elidegenítésére.

 

A pályázat közzétételének határideje: 2011. október 28.

A pályázatot közzé kell tenni a Kormányzati portálon, Öcsöd Nagyközség honlapján és a helyben szokásos módon.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 28.

A pályázatot zárt borítékban, Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani. A borítékra rá kell vezetni, hogy „kezelői jog átadás”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 12.

A pályázatok bontására a Képviselőtestület ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálása a Képviselőtestület ülésén nyilvános versenytárgyalás útján történik. A pályázat nyertese a legjobb ajánlatot tevő lehet.

 

A kezelői jog átadásának kezdő időpontja: A Képviselőtestület által jóváhagyott, a kezelői jog átadásáról szóló szerződés aláírásának időpontja.

 

 

                                                                                              Molnár Bálint

polgármester

 

 Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel