Akadálymentes változat


Öcsöd Nagyközségért életműdíj és az 1980-2004 közötti időszak díjazottai
 

 


„Öcsöd Nagyközségért"

Ez a kitüntetés, a településünk által alapított életműdíj, melynek története 1979-ig nyúlik vissza.

1977-ben a Minisztertanácsnak a tanácsok által alapítható kitüntetésekről és egyéb elismerésekről szóló határozata alapján községünk tanácsa 1979-ben a következő tanácsrendeletet alkotta:


„Öcsöd nagyközség Tanácsa a település gazdaságában, társadalmi életében - gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, közművelődési, egészségügyi és egyéb tevékenységében - valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „Öcsöd Nagyközségért" elnevezésű, kitüntető díjat alapít."

Igaz, hogy a Minisztertanács rendelete már 1977-ben kijött, de községünkben a díjat csak 1979-ben alapították meg, majd a következő évben (1980-ban) adták át először. Az 1977 és 1979 között eltelt két évben a díj megtervezése, elkészítése, bejegyzése és zsűriztetése történt, majd ezek után, az elkészült emlékérem adományozásáról rendelet született.


Az akkori rendelet alapján az „Öcsöd Nagyközségért" díj „...adományozható azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik (amelyek) a település szocializmust építő munkájában (gazdasági, műszaki, ellátási, oktatási, közművelődési, egészségügyi, közéleti tevékenységében) kimagasló érdemeket szereztek."

1979-től a díj adományozását kezdeményezhették a Nagyközségi Tanács szervei (bizottságok, szakigazgatási szerv), és a nagyközség társadalmi és tömegszervezetei.


A javaslatnak tartalmaznia kellett a javasolt személy, vagy szerv (kollektíva) adatait; működésének tömör ismertetését; és a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.


A díjat az Öcsöd Nagyközségi Tanács adományozta, és a díjjal 3.000 Ft pénzjutalom járt. Már az akkori rendeletben szabályozták, hogy évente legfeljebb két díj adományozható. A rendelet ezen pontját a 23 év alatt mindössze kétszer függesztették fel: 1984-ben és 1998-ban. Ebben a két évben három (ill. négy személy) kapta meg a díjat. Természetesen többször előfordult, hogy csak egy személy lett az adományozott, illetve volt olyan év is, hogy nem történt adományozás.


A díj ünnepélyes keretek között került átadásra minden év április 4.-e alkalmából.


A díj akkori leírása:

Kör alakú, 95 mm átmérőjű, két oldalas, 5mm vastagságú bronz érme.

Az előlapon a Magyar Népköztársaság címere, vízfolyást jelképező vízszintes sáv, és „Öcsöd Nagyközségért" felirat található. A hátlapon lombos fa alatt mezőgazdasági munkát végző férfi és női alak látható.


Az akkori oklevél leírása:

Az oklevél 24*16 cm-es karton, melyen „Öcsöd Nagyközségért" felirat olvasható.

Tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, az adományozó tanácshatározat számát és keltét, keltezést, aláírást és pecsétet. Az oklevelet a Nagyközségi Tanács nevében a Tanács Elnöke és a Végrehajtó bizottság titkára írta alá.

A rendszerváltás előtti időszakban az oklevél formanyomtatvány volt és az érem egy piros dobozban, piros párnán, fehér selyemtakaróban feküdt, 2001-től viszont egyedi emléklap és bordó műbőr díszdoboz jár az emlékérem mellé.

Kitüntetettek 1980 és 1986 között:

1980:

Pávakör

- A község kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Takács József

- A munkásmozgalomban kifejtett munkájáért.

   

1981:

Jordán Lajosné

- A munkásmozgalomban kifejtett munkájáért.

Pantó Antal

- A művelődésügy területén végzett több évtizedes kiváló teljesítményéért.

   

1983:

Enyedi Antalné

- A község kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

   

1984:

Bíró Imréné

- A község női munkaerő foglalkoztatási lehetőségének kialakításáért és több mint negyedszázados közéleti tevékenységéért.

Id. Kóródi Lászlóné

- A község felszabadulása után végzett nőpolitikai munkájáért.

Szabó József

- A kisipari szövetkezeti mozgalomban végzett eredményes munkájáért.

   

1985:

Kása Imre

- A kereskedelmi hálózat fejlesztésében és a kereskedelmi ellátás javításában végzett munkájáért.

Zs. Varga István

- A szövetkezeti mozgalomban és a községpolitikai célok végrehajtásában végzett munkájáért.

   

1986:

Ungi István

- Több évtizedes aktív közéleti tevékenységéért.


1982-ben nem kapott díjat senki, illetve 1987-1991 között sem történt adományozás.


A rendszerváltást követően az „Öcsöd Nagyközségért" díj szellemisége is átalakult. 1991-ben a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete módosította az 1979-es rendeletet a következő módon:


„Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és egyéb tevékenységben - valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „Öcsöd Nagyközségért" elnevezésű kitüntető díjat alapít."


A mai napig is hatályban lévő rendelet szerint „Öcsöd Nagyközségért" kitüntető díj adományozható:

„...azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik (amelyek) kimagasló érdemeket szereztek az alábbiak szerint:

  • - a település fejlődését szolgáló életmű, több évtizedes közéleti tevékenység a nagyközség érdekében.
  • - a település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevékenység, amelynek hasznossága a gyakorlatban bebizonyosodott.
  • - az egészségügy, művelődésügy területén a település érdekében végzett kiváló teljesítmény."

A díj adományozását kezdeményezhetik a nagyközség gazdasági, társadalmi, párt- és tömegszervezetei, valamint a Képviselőtestület bizottságai, vagy a polgármesteri hivatal.


A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy szerv (kollektíva) adatait, működésének tömör ismertetését,  a javaslat alapjául szolgáló tevékenység értékelését.


Az „Öcsöd Nagyközségért" kitüntető díjat az Önkormányzat Képviselőtestülete adományozza és a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.


A díj adományozásával még mindig jelképes pénzjutalom jár, és továbbra is évente legfeljebb 2 díj adományozható.


A díj ünnepélyes keretek közötti átadásának dátumát is módosították április 4.-ről augusztus 20.-ra. 1998 előtt a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében adták át a díjat az augusztusi testületi ülés után. 1998 óta a ligetben megrendezésre kerülő Falunapokon történik az átadás.


Az 1991-es változtatásokhoz tartozik, hogy az emlékérmen a Magyar Népköztársaság címere lecserélődött a Magyar Köztársaság címerére. 2001 újabb változást hozott az érem külsejében, mert a köztársasági címert felváltotta az 1999. augusztus 20.-án felavatott községi címerünk.


A 2001-es határozatban leírt oklevél A/4-es méretű mappa, bordó velúr kötéssel, aranyozva, arany színű fém sarokdísszel, amelyen Öcsöd Nagyközség címere és „Öcsöd Nagyközségért" felirat van.  A mappa kinyitva, merített papíron arany és színes nyomású, gerincnél nemzeti színű zsinórral.


Tartalmazza baloldalon a kitüntető díj adományozásának a Képviselőtestület határozata szerinti indokolását; jobb oldalon a település képét, az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, az adományozó képviselőtestületi határozat számát és keltét, a keltezést, aláírást és Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának pecsétjét.


Az oklevelet a Képviselőtestület nevében a Polgármester írja alá.

Az új kitüntető díjat a rendszerváltás óta csupán 1996-ban és 2004 -ben nem adták át.


„Öcsöd Nagyközségért" kitüntetettek 1992-2004:

1992:

Gere Tibor

- A településen végzett oktató-nevelő tevékenységéért.

Sándor Gábor

- A település oktatási tevékenységében végzett munkájáért.

   

1993:

Domokos Lajos és felesége

- A József Attila Múzeum alapításában való részvételükért.

D. Kis Sándorné

- Az egészségügy területén végzett lelkiismeretes munkájáért.

   

1994:

Pávakör

- A település közművelődésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Szabó Ferencné

- A Vöröskeresztben és a Családi körben hosszú időn át végzett munkájáért.

   

1995:

Kiss Andrásné

- A közművelődés, kultúra terén végzett munkájáért.

Mester János

- A község és a lakosság érdekében hosszú éveken át végzett munkájáért.

   

1997:

Molnár Bálint

- A lakosság érdekében végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

Csikász Imre

- Több évtizedes közéleti-, és a település lakóinak életkörülményeit javító tevékenységéért.

   

1998.

Bende Lajos

- Több évtizedes közéleti tevékenységéért.

Dékány András

- Hosszú éveken át végzett közéleti tevékenységéért.

Horváth Gézáné és Horváth Géza

- A művelődésügy területén végzett teljesítményükért.

   

1999:

Zilahi Antal

- Hosszú éveken át végzett közéleti tevékenységéért.

Dr. Tolnai Gábor

- A művelődésügy területén végzett munkájáért.

   

2000:

Szigeti György

- A fiatalok jobb sportolási körülményeiért tett munkájáért.

   

2001:

Somogyi Ernő

- A község lakóinak lelki jobbítását szolgáló munkájáért.

Bencsik Józsefné

- Az általános iskolai tanulók felkészítése, jó eredménye érdekében tett áldozatos munkájáért.

   

2002:

Csonki Sándor

- A település művelődéséért, hagyományőrző kultúrájáért végzett áldozatos munkájáért.

   
 2003:                

 Mészáros Józsefné

 Enyedi Dezsőné

   


Kör alakú, 95 mm átmérőjű, kétoldalas, 5 mm vastagságú bronz érem.

Az emlékéremről:

Az előlapon Öcsöd Nagyközség címere, vízfolyást jelképező vízszintes sáv és „Öcsöd Nagyközségért" felirat található.

A hátlapon lombos fa alatt mezőgazdasági munkát végző férfi és női alak látható.


A emlékérem képzőművészeti alkotás, nyilvántartott és zsűriztetett. Ezt az érmet az elmúlt 23 év alatt háromszor kellett kiönteni, mindannyiszor a címer változása miatt: 1979-ben a Magyar Népköztársaság címere, a rendszerváltás után 1991-től a Magyar Köztársaság címere, majd 2001-től Öcsöd Nagyközség címere díszíti az emlékérmet. Az eredeti érmét és az újraöntéseket is Simon Ferenc szolnoki szobrászművész készítette.Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel