Akadálymentes változat

Öcsöd Nagyközségért életműdíj és az 1980-2021 közötti időszak díjazottai
 

 


„Öcsöd Nagyközségért"

Ez a kitüntetés, a településünk által alapított életműdíj, melynek története 1979-ig nyúlik vissza.

1977-ben a Minisztertanácsnak a tanácsok által alapítható kitüntetésekről és egyéb elismerésekről szóló határozata alapján községünk tanácsa 1979-ben a következő tanácsrendeletet alkotta:


„Öcsöd nagyközség Tanácsa a település gazdaságában, társadalmi életében - gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, közművelődési, egészségügyi és egyéb tevékenységében - valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „Öcsöd Nagyközségért" elnevezésű, kitüntető díjat alapít."

Igaz, hogy a Minisztertanács rendelete már 1977-ben kijött, de községünkben a díjat csak 1979-ben alapították meg, majd a következő évben (1980-ban) adták át először. Az 1977 és 1979 között eltelt két évben a díj megtervezése, elkészítése, bejegyzése és zsűriztetése történt, majd ezek után, az elkészült emlékérem adományozásáról rendelet született.


Az akkori rendelet alapján az „Öcsöd Nagyközségért" díj „...adományozható azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik (amelyek) a település szocializmust építő munkájában (gazdasági, műszaki, ellátási, oktatási, közművelődési, egészségügyi, közéleti tevékenységében) kimagasló érdemeket szereztek."

1979-től a díj adományozását kezdeményezhették a Nagyközségi Tanács szervei (bizottságok, szakigazgatási szerv), és a nagyközség társadalmi és tömegszervezetei.


A javaslatnak tartalmaznia kellett a javasolt személy, vagy szerv (kollektíva) adatait; működésének tömör ismertetését; és a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.


A díjat az Öcsöd Nagyközségi Tanács adományozta, és a díjjal 3.000 Ft pénzjutalom járt. Már az akkori rendeletben szabályozták, hogy évente legfeljebb két díj adományozható. A rendelet ezen pontját a 23 év alatt mindössze kétszer függesztették fel: 1984-ben és 1998-ban. Ebben a két évben három (ill. négy személy) kapta meg a díjat. Természetesen többször előfordult, hogy csak egy személy lett az adományozott, illetve volt olyan év is, hogy nem történt adományozás.


A díj ünnepélyes keretek között került átadásra minden év április 4.-e alkalmából.


A díj akkori leírása:

Kör alakú, 95 mm átmérőjű, két oldalas, 5mm vastagságú bronz érme.

Az előlapon a Magyar Népköztársaság címere, vízfolyást jelképező vízszintes sáv, és „Öcsöd Nagyközségért" felirat található. A hátlapon lombos fa alatt mezőgazdasági munkát végző férfi és női alak látható.


Az akkori oklevél leírása:

Az oklevél 24*16 cm-es karton, melyen „Öcsöd Nagyközségért" felirat olvasható.

Tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, az adományozó tanácshatározat számát és keltét, keltezést, aláírást és pecsétet. Az oklevelet a Nagyközségi Tanács nevében a Tanács Elnöke és a Végrehajtó bizottság titkára írta alá.

A rendszerváltás előtti időszakban az oklevél formanyomtatvány volt és az érem egy piros dobozban, piros párnán, fehér selyemtakaróban feküdt, 2001-től viszont egyedi emléklap és bordó műbőr díszdoboz jár az emlékérem mellé.

Kitüntetettek 1980 és 1986 között:

1980:

Pávakör

- A község kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Takács József

- A munkásmozgalomban kifejtett munkájáért.

   

1981:

Jordán Lajosné

- A munkásmozgalomban kifejtett munkájáért.

Pantó Antal

- A művelődésügy területén végzett több évtizedes kiváló teljesítményéért.

   

1983:

Enyedi Antalné

- A község kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

   

1984:

Bíró Imréné

- A község női munkaerő foglalkoztatási lehetőségének kialakításáért és több mint negyedszázados közéleti tevékenységéért.

Id. Kóródi Lászlóné

- A község felszabadulása után végzett nőpolitikai munkájáért.

Szabó József

- A kisipari szövetkezeti mozgalomban végzett eredményes munkájáért.

   

1985:

Kása Imre

- A kereskedelmi hálózat fejlesztésében és a kereskedelmi ellátás javításában végzett munkájáért.

Zs. Varga István

- A szövetkezeti mozgalomban és a községpolitikai célok végrehajtásában végzett munkájáért.

   

1986:

Ungi István

- Több évtizedes aktív közéleti tevékenységéért.


1982-ben nem kapott díjat senki, illetve 1987-1991 között sem történt adományozás.


A rendszerváltást követően az „Öcsöd Nagyközségért" díj szellemisége is átalakult. 1991-ben a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete módosította az 1979-es rendeletet a következő módon:


„Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és egyéb tevékenységben - valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „Öcsöd Nagyközségért" elnevezésű kitüntető díjat alapít."


A mai napig is hatályban lévő rendelet szerint „Öcsöd Nagyközségért" kitüntető díj adományozható:

„...azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik (amelyek) kimagasló érdemeket szereztek az alábbiak szerint:

  • - a település fejlődését szolgáló életmű, több évtizedes közéleti tevékenység a nagyközség érdekében.
  • - a település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevékenység, amelynek hasznossága a gyakorlatban bebizonyosodott.
  • - az egészségügy, művelődésügy területén a település érdekében végzett kiváló teljesítmény."

A díj adományozását kezdeményezhetik a nagyközség gazdasági, társadalmi, párt- és tömegszervezetei, valamint a Képviselőtestület bizottságai, vagy a polgármesteri hivatal.


A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy szerv (kollektíva) adatait, működésének tömör ismertetését,  a javaslat alapjául szolgáló tevékenység értékelését.


Az „Öcsöd Nagyközségért" kitüntető díjat az Önkormányzat Képviselőtestülete adományozza és a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.


A díj adományozásával még mindig jelképes pénzjutalom jár, és továbbra is évente legfeljebb 2 díj adományozható.


A díj ünnepélyes keretek közötti átadásának dátumát is módosították április 4.-ről augusztus 20.-ra. 1998 előtt a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében adták át a díjat az augusztusi testületi ülés után. 1998 óta a ligetben megrendezésre kerülő Falunapokon történik az átadás.


Az 1991-es változtatásokhoz tartozik, hogy az emlékérmen a Magyar Népköztársaság címere lecserélődött a Magyar Köztársaság címerére. 2001 újabb változást hozott az érem külsejében, mert a köztársasági címert felváltotta az 1999. augusztus 20.-án felavatott községi címerünk.


A 2001-es határozatban leírt oklevél A/4-es méretű mappa, bordó velúr kötéssel, aranyozva, arany színű fém sarokdísszel, amelyen Öcsöd Nagyközség címere és „Öcsöd Nagyközségért" felirat van.  A mappa kinyitva, merített papíron arany és színes nyomású, gerincnél nemzeti színű zsinórral.


Tartalmazza baloldalon a kitüntető díj adományozásának a Képviselőtestület határozata szerinti indokolását; jobb oldalon a település képét, az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, az adományozó képviselőtestületi határozat számát és keltét, a keltezést, aláírást és Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának pecsétjét.


Az oklevelet a Képviselőtestület nevében a Polgármester írja alá.

Az új kitüntető díjat a rendszerváltás óta csupán 1996-ban és 2004 -ben nem adták át.


„Öcsöd Nagyközségért" kitüntetettek 1992-2004:

1992:

Gere Tibor

- A településen végzett oktató-nevelő tevékenységéért.

Sándor Gábor

- A település oktatási tevékenységében végzett munkájáért.

   

1993:

Domokos Lajos és felesége

- A József Attila Múzeum alapításában való részvételükért.

D. Kis Sándorné

- Az egészségügy területén végzett lelkiismeretes munkájáért.

   

1994:

Pávakör

- A település közművelődésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Szabó Ferencné

- A Vöröskeresztben és a Családi körben hosszú időn át végzett munkájáért.

   

1995:

Kiss Andrásné

- A közművelődés, kultúra terén végzett munkájáért.

Mester János

- A község és a lakosság érdekében hosszú éveken át végzett munkájáért.

   

1997:

Molnár Bálint

- A lakosság érdekében végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

Csikász Imre

- Több évtizedes közéleti-, és a település lakóinak életkörülményeit javító tevékenységéért.

   

1998.

Bende Lajos

- Több évtizedes közéleti tevékenységéért.

Dékány András

- Hosszú éveken át végzett közéleti tevékenységéért.

Horváth Gézáné és Horváth Géza

- A művelődésügy területén végzett teljesítményükért.

   

1999:

Zilahi Antal

- Hosszú éveken át végzett közéleti tevékenységéért.

Dr. Tolnai Gábor

- A művelődésügy területén végzett munkájáért.

   

2000:

Szigeti György

- A fiatalok jobb sportolási körülményeiért tett munkájáért.

   

2001:

Somogyi Ernő

- A község lakóinak lelki jobbítását szolgáló munkájáért.

Bencsik Józsefné

- Az általános iskolai tanulók felkészítése, jó eredménye érdekében tett áldozatos munkájáért.

   

2002:

Csonki Sándor

- A település művelődéséért, hagyományőrző kultúrájáért végzett áldozatos munkájáért.

   
 2003:                

 Mészáros Józsefné

 Enyedi Dezsőné

   
   
Öcsöd Nagyközségért kitüntetetjei 2004-2021.
   
"Öcsöd Nagyközség" Díszpolgára
   
2006 Dr. Tolnay Gábor
   
2009 Kovács Mihály
   
2015 Molnár Bálint
   
2018 Dr. Pataki Istvánné Dr. Molnár Éva
  Dr. Pataki István
   
"Öcsöd Nagyközségért" kitüntető díj
   
2005 Enyedi Dezső
  Rasztik Józsefné
   
2006 Nagyné Szabó Julianna
  Kávási Béláné
   
2007 Nádudvari Sándorné
   
2008 Tóth Imre
  Vas istván
  Danciu Dániel
   
2009 Kevevári Józsefné
  Gergulics Andrásné
   
2014 Török Józsefné
  Dr. Molnár Éva
  Dr. Pataki István
   
2015 Komlós Lajosné
   
2016 Bencsik Márta
   
2017 Izbéki Ferencné (Öcsöd, Köztársaság út 49.)
  Danciu Dániel
  Budai Ilona
   
2018 Varga Zoltán
  Pasztelyák Ivánné
   
2019 Gergulics Andrásné
   
   
2022 Izbéki Ferenc
   
   
"Öcsöd Nagyközségért" Diszoklevél
   
2005 Rónyai Ferenc
  Demjén Antal Györgyné
   
2006 Végné Lapu Julianna
   
2007 Víg Imréné
   
2008 Tóth Imre
  Vas István
  Danciu Dániel
   
2009 Szilágyi Imre és neje
  Szövőde Kollektívája
   
2014 Pákozdi Antalné
  Jordán Ágnes
   
2015 Séráné Domokos Györgyi
  Molnár Andrásné
  Tóth Antalné
  Tóthné Nádudvari Judit
  Lénártné Ungi Ildikó
   
2016 Kasuba György
  Bagyin Pál
  Szilágyi Imre
   
2017 Öcsödi Népdalkör
  Izbéki Gábor
  Nádudvari Lajosné
  Öcsödi Szövőde dolgozói
   
2018 Hegedűs Zoltán
   
2019 Csikász Lajos
  Ecsédi Zoltán Józsefné
  Komáromi Tamás
  Takács József
   
2021 Fazekas Csaba
  Fazekas Gábor
   
 2022  Fésűsné Maczó Magdolna
   
   Kör alakú, 95 mm átmérőjű, kétoldalas, 5 mm vastagságú bronz érem.

Az emlékéremről:

Az előlapon Öcsöd Nagyközség címere, vízfolyást jelképező vízszintes sáv és „Öcsöd Nagyközségért" felirat található.

A hátlapon lombos fa alatt mezőgazdasági munkát végző férfi és női alak látható.


A emlékérem képzőművészeti alkotás, nyilvántartott és zsűriztetett. Ezt az érmet az elmúlt 23 év alatt háromszor kellett kiönteni, mindannyiszor a címer változása miatt: 1979-ben a Magyar Népköztársaság címere, a rendszerváltás után 1991-től a Magyar Köztársaság címere, majd 2001-től Öcsöd Nagyközség címere díszíti az emlékérmet. Az eredeti érmét és az újraöntéseket is Simon Ferenc szolnoki szobrászművész készítette.

   
"Öcsöd Nagyközség érdemes pedagógusa" kitüntető díj  
   
2019             Bezdeg Gáborné
  Tóthné Nádudvari Judit                        
   
2021                                     Gere Lajosné
  Karai Gáborné
   
2022 Danciu Dániel
  Vig Imréné

 
Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel