Akadálymentes változat

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


A polgármesteri hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:


Hétfő 8 órától 12 óráig 13 órától 16.30 óráig

Kedd 8 órától 12 óráig

Szerda 8 órától 12 óráig 13 órától 16.30 óráig

Csütörtök ügyfélfogadás nincs

Péntek 8 órától 12 óráig

 

Az ügyintézők az alábbiak szerint fogadják az ügyfeleket


Balogh Kálmánné

 • adóügyi feladatok ellátása (adókönyvelés, idegentartozások beszedése, adóbehajtási feladatok)

Bata Péter

 • pályázatfigyelés, pályázatkészítés
 • közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • iparűzési adó
 • az adónem számítógépes adatfeldolgozása
 • alkalmazási iratok kezelése, központi bérszámfejtés részére adatszolgáltatás teljesítése

Borsos Erika

 • könyvelés analitikus nyilvántartásainak vezetése
 • gépi adatfeldolgozás
 • pénzforgalmi információ szolgáltatás
 • anyagkészlet gazdálkodás, leltározás, selejtezés
 • közműfejlesztési hozzájárulás

 

Csontos Anikó

 • községrendezési terv, helyi építési ügyek, közterület használat
 • közlekedési, energiaügyi, kommunális, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
 • belvízvédekezés, vízkárelhárítás, mentési tervek, polgári védelem műszaki feladatai
 • mezőgazdasági feladatok
 • vagyonnyilvántartás vezetése
 • tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok
 • adóügyi feladatok ellátása (magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, földbérleti díjak adója, az adónemek számítógépes adatfeldolgozása)

 

Győri-Savella Csilla

 • gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok
 • pénzbeli és természetbeni ellátások
 • gyámügyi feladatok
 • egészségügyi feladatok
 • önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok

Kissné Csontos Petra

 • titkársági feladatok - ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, rendeletek, határozatok nyilvántartása; általános leírói, gépírói feladatok, telefonközpont, telefax kezelése, fénymásolás, sokszorosítás
 • polgári védelmi feladatok ellátása
 • szabadságnyilvántartás és a közigazgatási dolgozók nyilvántartásának kezelése


Molnár Magdolna

 • szociális ügyek - átmeneti segély, szociális kölcsön, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, köztemetés, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra jogosító igazolvány
 • mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos feladatok
 • hadigondozási feladatok
 • üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok, telepengedélyezés

Pákozdiné Báló Irén

 • éves pénzügyi tervek, beszámolók elkészítése
 • előirányzat változások, feladatmutatók nyilvántartása,
 • pénzügyi tárgyú szabályzatok kezelése
 • intézményi cél- és témaellenőrzések végzése

Polyákné Csató Emilia

 • szociális ügyek - rendszeres szociális segély, közgyógyellátási igazolvány

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes Beatrix

 • ügyiratok nyilvántartása, kezelése, titkos ügyiratkezelés
 • népességnyilvántartási feladatok
 • lakóhely, tartózkodási hely bejelentésével kapcsolatos feladatok
 • házipénztár kezelés

Sziládiné Olasz Márta

 • anyakönyvi feladatok
 • hagyatéki ügyek
 • szabálysértési ügyek
 • Polgári Törvénykönyvből adódó feladatok - birtokvédelem


Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel