Akadálymentes változat

Öcsödi Polgármesteri Hivatal


Polgármesteri Hivatal felépítése


Hivatal

Postacím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 56/310-001, 56/310-006,

 

Faxszám: 56/310-001, 56/310-006

onkormanyzat@ocsod.hu
http://www.ocsod.hu/

 

A Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzatokról szóló törvény alapján a Képviselőtestület hozza létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A hivatal egységes szervezet, létszáma - a polgármester és a jegyző kivételével - legfeljebb 13 fő.

 

Soha Attila polgármester ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 8 órától 12 óráig

Szerda 8 órától 12 óráig

 

dr. Dékány István  jegyző ügyfélfogadási ideje:

Csütörtök 8 órától 16 óráig

 

Ügyfélfogadási időben más napokon is fogadják ügyfeleiket.


A polgármesteri hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje
:


Hétfő:   
7.30 órától 12 óráig 13.00 órától 16.00 óráig

Kedd:     7.30 órától 12 óráig

Szerda:  7.30 órától 12 óráig 13.00 órától 16.00 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Péntek: 7.30 órától 12 óráig

 

Az ügyintézők az alábbiak szerint fogadják az ügyfeleket


Balogh Kálmánné

 • adóügyi feladatok ellátása (adókönyvelés, idegentartozások beszedése, adóbehajtási feladatok)
 • iparűzési adó
 • az adónem számítógépes adatfeldolgozása
Bencsikné Szilák Edit
 • vagyonnyilvántartás vezetése
 • anyagkészlet gazdálkodás, leltározás, selejtezés
 • közműfejlesztési hozzájárulás

Lénárt Anett

 • titkársági feladatok - ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, rendeletek, határozatok nyilvántartása; általános leírói, gépírói feladatok, telefonközpont, telefax kezelése, fénymásolás, sokszorosítás
 • szabadságnyilvántartás és a közigazgatási dolgozók nyilvántartásának kezelése


Bolyán Anikó

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző
 • gépi adatfeldolgozás
 • könyvelés analitikus nyilvántartásainak vezetése
 • csatornázással kapcsolatos ügyek
 • egészségügyi ellátással kapcsolatos szerződések


Csizik Csabáné 

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző
 • éves pénzügyi tervek, beszámolók elkészítése
 • előirányzat változások, feladatmutatók nyilvántartása,
 • pénzügyi tárgyú szabályzatok kezelése
 • intézményi cél- és témaellenőrzések végzése
 • Önkormányzati Intézmények pénztárainak kezelése


Csontos Anikó

 • községrendezési terv, helyi építési ügyek, közterület használat
 • közlekedési, energiaügyi, kommunális, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
 • belvízvédekezés, vízkárelhárítás, mentési tervek, polgári védelem műszaki feladatai, Közbiztonsági referens
 • mezőgazdasági feladatok
 • tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok
 • adóügyi feladatok ellátása (magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, földbérleti díjak adója, az adónemek számítógépes adatfeldolgozása
 • üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok, telepengedélyezés
 • pályázatokkal kapcsolatos feladatok

 

 Gácsi Beatrix

 • könyvelés analitikus nyilvántartásainak vezetése
 • gépi adatfeldolgozás
 • pénzforgalmi információ szolgáltatás

 

Molnár Magdolna

 • szociális ügyek
 • pénzbeli és természetbeni ellátások


Polyákné Csató Emilia

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultságának megállapításával kapcsolatos feladatok
 • szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok
 • környezettanulmány készítési feladatok

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes Beatrix

 • ügyiratok nyilvántartása, kezelése, titkos ügyiratkezelés
 • népességnyilvántartási feladatok
 • lakóhely, tartózkodási hely bejelentésével kapcsolatos feladatok

Sziládiné Olasz Márta

 • anyakönyvi feladatok
 • hagyatéki ügyek
 • Polgári Törvénykönyvből adódó feladatok - birtokvédelem
 • önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok

nyomtatványok ikon

 Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel