Akadálymentes változat


Öcsödi Polgármesteri HivatalÖcsödi Polgármesteri Hivatal felépítése

Hivatal

Postacím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 56/310-001

onkormanyzat@ocsod.hu
http://www.ocsod.hu/

 

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzatokról szóló törvény alapján a Képviselő-testület hozza létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A hivatal egységes szervezet, létszáma - a polgármester és a jegyző kivételével - legfeljebb 13 fő.

 

Soha Attila polgármester ügyfélfogadási ideje:

időpont egyeztetés alapján

 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ügyfélfogadási ideje:

időpont egyeztetés alapján

 

Ügyfélfogadási időben más napokon is fogadják ügyfeleiket.


A polgármesteri hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje
:


Hétfő:   
7.30 órától 12 óráig 13.00 órától 16.00 óráig

Kedd:     7.30 órától 12 óráig

Szerda:  7.30 órától 12 óráig 13.00 órától 16.00 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Péntek: 7.30 órától 12 óráig

 

Az ügyintézők az alábbiak szerint fogadják az ügyfeleket


Kerekes Éva adóügyi ügyintéző

 • adóügyi feladatok ellátása (adókönyvelés, idegentartozások beszedése, adóbehajtási feladatok)
 • iparűzési adó
 • az adónem számítógépes adatfeldolgozása
 • adóügyi feladatok (magánszemélyek kommunális adőja és talajterhelési díj kivetés)

Kissné Csontos Petra igazgatási ügyintéző

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultságának megállapításával kapcsolatos feladatok
 • szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok
 • környezettanulmány készítési feladatok
 • települési támogatással kapcsoaltos feladatok (rendkivüli települési támogatás, temetési segély, gyógyszertámogatás, szociális kölcsön, köztemetés)
 • települési támogatás, szociális tüzelőtámogatással kapcsolatos feladatok
 • Bursa Hungarica pályázat
 • egészségügyi szürővizsgálatok
 • belvíz károsultak támogatásának visszafizetése
 • választás előkészítésével kapcsolatos feladatok
 • közbiztonsági referensi feladatok ellátása

Csizik Csabáné gazdálkodási ügyintéző

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző
 • éves pénzügyi tervek, beszámolók elkészítése
 • előirányzat változások, feladatmutatók nyilvántartása,
 • adatszolgáltatás teljesítése KGR-ben, Nav felé
 • pénzügyi tárgyú szabályzatok kezelése
 • intézményi cél- és témaellenőrzések végzése
 • Önkormányzati Intézmények pénztárainak kezelése
 • roma nemzetiségi önkormányzat bankszámláinak kezelése, működésükkel kapcsolaltos feladatok ellátása
 • munkaügyi feladatok

Csontos Anikó településüzemeltetési ügyintéző

 • községrendezési terv, helyi építési ügyek, közterület használat
 • közlekedési, energiaügyi, kommunális, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
 • belvízvédekezés, vízkárelhárítás, mentési tervek, polgári védelem műszaki feladatai, Közbiztonsági referens
 • mezőgazdasági feladatok
 • tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok
 • sport és ifjúsági ügyek
 • üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok, telepengedélyezés
 • pályázatokkal, közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok
 • adó-és értékbizonyítvány  kiállítása
 • közbiztonsági referensi feladatok ellátása

 Gácsi Beatrix gazdálkodási ügyintéző

 • könyvelés analitikus nyilvántartásainak vezetése
 • gépi adatfeldolgozás
 • pénzforgalmi információ szolgáltatás
 • egészségügyi társadalombiztosítási finanszírozásból eredő feladatok

 

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes igazgatási ügyintéző

 • közvilágítási hibák bejelentése
 • választás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Központi Címnyilvántartás vezetése
 • testületi ülések anyagának előkészítése, postázása, jegyzőkönyvek vezetése, rendeletek határozatok feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárba,
 • testületi anyagok publikálása a www.ocsod.hu honlapon
 • általános leírói feladatok ellátása, fénymásolási feladatok, telefonközpont kezelése, emailok fogadása és továbbítása
 • polgármester, települési képviselők, bizottsági tagok, roma nemzetiségi önkormányzat képviselőinek vagyonnyilatkozat kezelése
 • szabadságnyilvántartás és a közigazgatási dolgozók nyilvántartásának kezelése
 • ügyiratok nyilvántartása, kezelése, titkos ügyiratkezelés határidős nyilvántartás kezelése, irattározás
 • népességnyilvántartási feladatok 
 • lakóhely, tartózkodási hely bejelentésével kapcsolatos feladatok
 • postázási feladatok
 • bélyegző nyilvántartás vezetése

Sziládiné Olasz Márta igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

 • anyakönyvi feladatok
 • hagyatéki ügyek
 • Polgári Törvénykönyvből adódó feladatok - birtokvédelem
 • önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok
 • választás előkészítésével kapcsolatos feladatok

nyomtatványok ikon

 
Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel