Akadálymentes változat


József Attila EmlékházJózsef Attila Emlékház és helytörténeti Gyűjtemény Öcsöd


A Gyűjtemény megalakulása:

 


Az 1970-es évek legelején a honismereti munka színvonalasabbá tétele érdekében az egész ország területén önkéntes néprajza gyűjtőhálózat alakult. Felkészítésüket, munkájukat néprajzos muzeológusok segítették. Az ő ösztönzésükre térségünkben is egyre többen végeztek önzetlenül, minden anyagi támogatás nélkül gyűjtő munkát. Kiemelt figyelmet fordítottak az akkor már halódó hagyományok feltárására, megörökítésére és felkutatására. Ebben a munkában részt vettek lelkes helyi segítők, de bekapcsolódtak a helyi általános iskolások is a helytörténeti szakkör keretében. Ezen kezdeményezésre alakult meg a Helytörténeti Kör. A kitartó kutató és gyűjtő munkával létrehozott gyűjteménynek 1976 és 1987 között a Református Gyülekezeti Ház adott helyet majd 1987-ben jelenlegi helyére került.


 

A József Attila Emlékház és helytörténeti Gyűjtemény épületéről:


A mostani épület elődje református elemi fiúiskolának épült az 1840-es években és a helyi általános iskola egyik alsós osztályának adott helyet az 1980-as évek közepéig. A régi iskola épület addigra életveszélyessé vált, lebontása elkerülhetetlen volt. 1987-re eredeti tervek alapján felépült az új épület, de már nem kapta vissza eredeti oktatási funkcióját, hanem ideköltözött a helytörténeti Gyűjtemény. A gyűjtemény idekerülését az időközben megszaporodott tárgyállományon kívül az is indokolta, hogy József Attila ebben az iskolában sajátította el első osztályos kisgyermekként, a betűvetést, az 1911-12-es tanévben.


 

A gyűjtemény állandó kiállításairól, munkájáról:


József Attila egykori iskolája udvarán helyezték el a költő szobrát 2003-ban, melyet a szolnoki művésztelep egyik alkotója, Simon Ferenc szobrász készített. Az egytantermes iskola és a vele egybeépült tanítói lakás szobái adnak helyet a helyi múzeumnak.

A tanítói lakás egyik szobájába került a József Attila Emlékkiállítás, melynek anyaga 2005-ben, a költő születésének centenáriumára teljes egészében megújult. József Attila és Etus nevű nővére 1910. március 21-én érkezett lelencgyerekként Öcsödre. Az emlékszoba anyaga főleg a költő itt töltött éveire igyekszik koncentrálni. Megtekinthető József Attila itteni óvodás és iskolai csoportképe, a költő és nővére iskolai érdemjegyeit tartalmazó osztályozó napló, valamint a korabeli iskolás élet tárgyi emlékei is.


Két helyiségben a település határát kettészelő Körös völgyének természeti értékeit megörökítő kiállítás található. A kiállítás anyaga a Körös mentének gazdag növény-, állat- és vízi világába, a folyószabályozások és a kubikosélet rejtelmeibe enged bepillantást. Egy másik helyiségben paraszt-polgári szobabelsőt rendeztek be a mindennapi élet kellékeivel.


Az egykori tanteremben tematikusan csoportosítva találjuk a helyi földművelés és állattartás eszközeit, a mosás, kenyérsütés, tejfeldolgozás tárgyait, az elmúlt két évszázad konyhai és kamrabeli használati eszközeit, valamint a helybeli társadalmi körök és egyletek hagyatékából található válogatást.


Az immár több mint harminc éve meglévő gyűjtemény tárgyi és szellemi hagyatékának felhasználásával számos pályamű, szakdolgozat és egyéb publikáció született. A helyi múzeum továbbra is gyűjti és bővíti anyagát, várja az érdeklődőket és a kutatni vágyókat. Lehetőség van rendkívüli irodalom és környezetismereti órák és kézműves foglalkozások megtartására is.


A József Attila Emlékház és helytörténeti Gyűjtemény címe:

5451 Öcsöd

II. Rákóczi F. út 16.


 

 Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel