Akadálymentes változat


Öcsöd Nagyközség Díszpolgára

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím


a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2005. I(I.31.) önkormányzati rendelet alapján:

1. § (1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és egyéb tevékenységben, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet alapít.

(2)Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címhez az adományozottnak díszes oklevél, emlékérem és az elismerés viselésére utaló arany kitűző kerül átadásra. 

(3) „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, akik gazdag életútjukkal elősegítették a település lakosságának előrehaladását, növelték a település hírét és tekintélyét, a település, az ország, a világ egyetemes értékeit, érdekeit, tiszteletre méltóan szolgálták az alábbiak szerint:

a) a település fejlődését szolgáló életmű, több évtizedes közéleti tevékenység a nagyközség érdekében,

b) a település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító több évtizedes gazdasági tevékenység,

c) az egészségügy, művelődésügy, oktatásügy, szociális ellátás területén a település érdekében végzett több évtizedes kiváló teljesítmény.

(8) Kitüntető cím évente legfeljebb egy személynek adományozható.

(9)A kitüntető cím ünnepélyes keretek között kerül átadásra minden évben megrendezendő falunapon.

(11) Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet vissza kell vonni, ha az adományozott arra érdemtelenné válik. A visszavonásra az adományozásra vonatkozó eljárás szabályait kell alkalmazni.

Díjazottak:


2006                                              Dr. Tolnay Gábor            
          
2009 Kovács Mihály

2015 Molnár Bálint

2018 Dr. Pataki Istvánné Dr. Molnár Éva
Dr. Pataki István
   
   
   
   
   
   


Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel