Akadálymentes változat


Öcsöd Nagyközségért Díszoklevél

„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevél


a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján:

3. § (1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és egyéb tevékenységben, valamint a lakosság érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevelet alapít.

(29 Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevéllel az elismerés viselésére utaló bronz kitűző kerül átadásra.

(3) „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevél adományozható azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik /amelyek/ érdemeket szereztek az alábbiak szerint:

a) a település fejlődését szolgáló közéleti tevékenység a nagyközség érdekében,

b) a település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevékenység,

c) az egészségügy, művelődésügy, oktatásügy, szociális ellátás területén a település érdekében végzett kiemelkedő teljesítmény.

(6) Évente legfeljebb két díszoklevél adományozható.

(7) A díszoklevél ünnepélyes keretek között kerül átadásra minden évben megrendezendő falunapon.

(8) Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevelet vissza kell vonni, ha az adományozott arra érdemtelenné válik. 

Díjazottak:

2005                                      Rónyai Ferenc
Demjén Antal Györgyné

2006 Végné Lapu Julianna

2007 Vig Imréné

2008 Tóth Imre
Vas István
Danciu Dániel

2009 Szilágyi Imre és neje
Szövőde Kollektívája

2014 Pákozdi Antalné
Jordán Ágnes

2015 Séráné Domokos Györgyi
Molnár Andrásné
Tóth Antalné
Tóthné Nádudvari Judit
Lénártné Ungi Ildikó

2016 Kasuba György
Bagyin Pál
Szilágyi Imre

2017 Öcsödi Népdalkör
Izbéki Gábor
Nádudvari Lajosné
Öcsödi Szövőde dolgozói

2018 Hegedűs Zoltán

2019 Csikász Lajos
Ecsédi Zoltán Józsefné
Komáromi Tamás
Takács József

2021 Fazekas Csaba
Fazekas Gábor

2022 Fésűsné Maczó Magdolna

2023 Rostás Sándorné
Kézimunka szakkör tagjai

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel