Akadálymentes változat


Öcsöd Nagyközségért kitüntetődíj

„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díj


a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet alapján:


2. § (1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és egyéb tevékenységben, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díjat alapít.

(2)Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díj adományozásával oklevél, emlékérem és az elismerés viselésére utaló ezüst kitűző kerül átadásra.

(3) „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik /amelyek/ kimagasló érdemeket szereztek az alábbiak szerint:

a) település fejlődését szolgáló életmű, több évtizedes közéleti tevékenység a nagyközség érdekében,

b) a település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevékenység,

c) az egészségügy, művelődésügy területén a település érdekében végzett kiváló teljesítmény.

(8) Évente legfeljebb kettő díj adományozható.

(9) A díj ünnepélyes keretek között kerül átadásra minden évben megrendezendő falunapon.

(10) Az „ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díjat vissza kell vonni, ha az adományozott arra érdemtelenné válik. 

Díjazottak:


2005                               Enyedi Dezső
Rasztik Józsefné

2006 Nagyné Szabó Julianna
Kávási Béláné

2007 Nádudvari Sándornét

2008 Tóth Imre
Vas István
Danciu Dániel

2009 Kevevári Józsefné
Gergulics Andrásné

2014 Török Józsefné
Dr. Molnár Éva
Dr. Pataki István

2015 Komlós Lajosné

2016 Bencsik Márta

2017 Izbéki Ferencné (Öcsöd, Köztársaság út 49.)
Danciu Dániel
Budai Ilona

2018 Varga Zoltán
Pasztelyák Iván Mihályné (Izbéki Róza)

2019 Gergulics Andrásné

2022 Izbéki Ferenc

2023 Bata Gáborné
   


Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel