Akadálymentes változat

Talajterhelési díj (rövidítve: TTD)

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. és az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 9/2015. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is - alkalmaz.

A talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-ig kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás).

A bevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság kerül kiszabásra, melynek mértékét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§ (1) bekezdése írja elő, magánszemély adózó estén 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedően. 
 

A nyomtatványok (bevallási, mentesség, kedvezmény) elérhetőek az Öcsödi Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.ocsod.hu honlapon.

 Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel